DKM Mediation

DKM Mediation

Menu

Mediation als oplossing voor conflicten

Een ruzie, een arbeidsconflict of zakelijk geschil

Conflicten kunnen vrijwel overal ontstaan. Dat kan zijn in een relatie/huwelijk, in de familie, tussen buren, op het werk, in zakelijke relaties en zo kunnen we de lijst bijna oneindig lang maken.

Als je niet wilt dat een conflict verder escaleert, maar wordt opgelost dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Neem gratis en vrijblijvend contact met me op! Ik praat je dan bij over wat mediation kan bieden en hoe ik je daarbij kan helpen.

Een conflict is vrijwel altijd oplosbaar

De meeste conflicten in het leven lossen we zelfstandig op, maar soms lukt dat niet. Soms kunnen de verhoudingen zo ernstig verstoord raken dat er geen normaal overleg meer mogelijk lijkt. Ook zijn er situaties waarin het overzicht weg is en niet zelden komt het voor dat partijen zelfs de aanleiding van het conflict niet eens meer paraat hebben. Partijen kunnen dan baat hebben bij begeleiding van een derde. Iemand die geen positie inneemt maar wel een luisterend oor voor alle partijen biedt. Een goede mediator zorgt er ook voor dat alles wat gezegd dient te worden op een goede manier op tafel komt.  

Je gelijk krijgen of een gezamenlijk oplossing vinden?

Kort gezegd is mediation het oplossen van een conflict onder begeleiding van een mediator, een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Bij mediation gaat het niet om gelijk hebben en gelijk krijgen, winnen of verliezen, maar om het vinden van een voor partijen acceptabele oplossing van het conflict.  

De voordelen van mediation

Niets doen en een conflict laten voortduren is een wijze van conflicthantering die vaker voorkomt dan je zou denken. Erg frustrerend, en vaak kan het ook niet. Procederen, in welke vorm dan ook, komt ook vaak voor. Meestal is een procedure tijdrovend en kostbaar. De uitkomst is onzeker, er is immers altijd een zeker procesrisico en de sfeer tussen partijen knapt er zelden van op. De belangrijkste voordelen van mediation puntsgewijs:

  • Bij mediation worden de kosten gedeeld door beide partijen (meestal ieder de helft).
  • Het tarief van een mediator ligt veelal lager dan dat van een advocaat.
  • Een mediation beloopt vaak tussen drie en vijf gesprekken van twee uur en kan dus snel afgerond worden. Een gang naar de rechter beloopt zo maar enkele maanden.
  • Partijen hebben daadwerkelijke invloed op de uitkomst.
  • De uitkomst wordt gedragen door beide partijen, bij een rechterlijke uitspraak wordt meestal een partij teleurgesteld en niet zelden alle partijen.
  • Mediation leidt vaak tot een normalisatie van de relatie tussen partijen, bij een rechtsgang is dat meestal niet het geval.

Hoe verloopt het medikationtraject?

De vrijblijvende kennismaking

Het traject begint eigenlijk altijd met een vrijblijvende kennismaking/intake. Voor partijen is dit belangrijk om te bepalen of zij de mediator zien zitten en of er een vertrouwensbasis is. Vertrouwen bij alle partijen is essentieel. Er worden immers gevoelige zaken met elkaar besproken.

Voor de mediator is dit ook het moment om voor zichzelf te bepalen of hij de juiste persoon is voor dit traject. Tijdens de kennismaking komt het voorliggende conflict slechts heel summier aan de orde. Niet veel meer dan nodig om een korte omschrijving te maken voor in de mediationovereenkomst, als dat er van komt.

Vervolgens toetst de mediator bij partijen of zij vrijwillig deelnemen, voor zichzelf (of hun organisatie) kunnen en mogen opkomen en of partijen constructief aan de mediation willen beginnen.

De mediationovereenkomst

Voordat de mediation echt start sluiten de partijen met de mediator een overeenkomst. Hierin wordt vooral de rol van de mediator geregeld. De kosten van het traject en de kostenverdeling tussen partijen worden geregeld. En niet onbelangrijk, de geheimhoudingsplicht wordt schriftelijk vastgelegd. Er wordt nog niets over de gang van zaken tussen partijen geregeld. Dat komt later.

De overeenkomst voldoet aan de eisen die het MfN daaraan stelt. Er wordt ook verwezen naar een klachtenprocedure en naar de gedragsregels waaraan de mediator gebonden is.

De vaststellingsovereenkomst

Als partijen tot afspraken komen, en dat is in het overgrote deel der gevallen zo, dan legt de mediator deze zo goed mogeijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Op dat moment pas worden de afspraken bindend. Partijen kunnen namenlijk tussentijds de mediation afbreken en dan zijn ze niet gebonden aan wat ze op dat moment ter tafel hebben gebracht. Dit geeft partijen tijdens het mediation-traject de ruimte om alle mogelijkheden te bespreken en te verkennen.

Als de afspraken netjes zijn vastgelegd en door partijen getekend dan eindigt de mediation meestal. De mediator zal het proces ook formeel beëindigen.

De gesprekken

In het eerste gesprek legt de mediator nog een keer het proces uit, refereert aan de mediationovereenkomst, checkt de vrijwilligheid en wijst iedereen nog even op zijn geheimhouding en verantwoordelijkheden, en dan begint het werk pas echt.

Het is de verantwoordelijkheid van de mediator dat partijen in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen. De mediator stelt zich onpartijdig en neutraal op maar stelt de nodige vragen om alle zaken op tafel te krijgen. Vaak lukt dat niet in het eerste gesprek, soms wel. Als alles wat besproken moet worden besproken is gaan partijen op zoek naar oplossingen en proberen afspraken te maken. 

Het tekenen van de mediationovereenkomst luidt het begin van het traject in.

Cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies om je een betere bezoekers-ervaring te bieden.
Je kunt ze allemaal accepteren, of de soorten cookies kiezen die je wilt toestaan.
Privacy instellingen
Kies welke cookies u wilt toestaan terwijl u door deze website bladert. Houd er rekening mee dat sommige cookies niet kunnen worden uitgeschakeld, omdat zonder deze cookies de website niet zou werken.
Essentieel
Om spam te voorkomen gebruikt deze site Google Recaptcha in haar contactformulieren.

Deze site kan ook cookies gebruiken voor e-commerce- en betalingssystemen die essentieel zijn voor het goed functioneren van de website.
Google-services
Deze site maakt gebruik van cookies van Google om toegang te krijgen tot gegevens zoals de pagina's die u bezoekt en uw IP-adres. Google-services op deze website kunnen het volgende omvatten:

- Google Maps
Data gedreven
Deze site kan cookies gebruiken om bezoekersgedrag vast te leggen, advertentieconversies te monitoren en doelgroepen te creëren, waaronder van:

- Google Analytics
- Google Ads-conversies bijhouden
- Facebook (metapixel)